Zámek Kratochvíle | Foto: Janos Korom Dr.

Výlety v okolí

Výlety v okolí

Vydejte se na rozmanité výlety v okolí zámku Kratochvíle, pokračování krátkého poutavého textu

Rád prozkoumám okolí

Pro sportovce

Pro sportovce

Okolí zámku Kratochvíle můžete též prozkoumat na kole, užijte si aktivní výlet po památkách a okolních vesnicích

Toužím po aktivním výletu

Navštivte také

Navštivte také

Byli jste již na hradě Karštejn? Pokud ne, tak neváhejte se vydat na hrad Karlštejn

Chci zjistit více o Karlštějně

Historie

V předhusitské době byste na místě dnešního zámku Kratochvíle nalezli hospodářský dvůr Leptač, patřící ke klášteru Zlatá Koruna. V roce 1513 se stal majetkem Rožmberků a v roce 1569 ho Vilém z Rožmberka daroval Jakubovi Krčínovi z Jelčan za vykonané služby. Nový majitel se s pytláky na svém panství nijak nepáral, jakmile někoho přistihl, poslal ho na šibenici. Krčín tady začal v roce 1577 s budováním tvrzi s velkou okolní loveckou oborou, kde měl okolo tří tisíc kusů zvěře. Vznikl Nový Leptač. Kronikář Václav Březan se k této události zmiňuje, že Krčín si uvědomil, že se stavba nachází na dřívějším panství kláštera Zlatá Koruna a obával se, že by ho původní majitelé chtěli vrátit. Zbavil se tedy Leptače výměnou za panství Sedlčany s deseti vesnicemi.

Leptač získal Vilém z Rožmberka, přejmenoval ho na Kratochvíli a od roku 1582 do 1589 nechal sídlo přestavět na renesanční zámek. Stavbou byl pověřen vlašský stavitel Baldassaro Maggi z Arogna, který se řídil italskými vilami. Roku 1601 byly Kratochvíle, společně s Krumlovskem a Netolickem postoupeny jako úhrada rožmberských dluhů císaři Rudolfovi II.  V roce 1622 daroval Ferdinand II. zámek Kratochvíli Janu Oldřichu z Eggenberku.

V roce 1719 vlastnili zámek Schvarzenbergové, ale ti lovecký zámek moc neužívali a tím pádem ani moc nepřestavovali. V letech 1762 – 1764 byla pouze původní renesanční střecha nahrazena dvojitou mansardovou barokní. Dále se vybouraly pokojíky v podkroví.

Renesanční ráz budovy zůstal tedy zachován i po další roky, kdy muselo dojít k rozsáhlým rekonstrukcím. Interiéry se začaly zachraňovat již na začátku 19. století. Během 19. století se na zámku zřídil archiv, úřednické byty a sloužil také jako sirotčinec. Ústav pro sirotky schwarzenberských úředníků založil v roce 1845 Jan Adolf II.

Roku 1922, po pozemkové reformě, převzal zámek stát. Hlavní rekonstrukce začaly až po válce, poté byl zámek zpřístupněn veřejnosti. I nadále se během 20. a 21. století rekonstruoval. V roce 2011 získal zámek Kratochvíle stejnou podobu jakou měl během doby posledních Rožmberků. Obnova vily a okolí byla dokončena v červnu.