Zámek Kratochvíle | Foto: Janos Korom Dr.

Výlety v okolí

Výlety v okolí

Vydejte se na rozmanité výlety v okolí zámku Kratochvíle, pokračování krátkého poutavého textu

Rád prozkoumám okolí

Pro sportovce

Pro sportovce

Okolí zámku Kratochvíle můžete též prozkoumat na kole, užijte si aktivní výlet po památkách a okolních vesnicích

Toužím po aktivním výletu

Navštivte také

Navštivte také

Byli jste již na hradě Karštejn? Pokud ne, tak neváhejte se vydat na hrad Karlštejn

Chci zjistit více o Karlštějně

Naučná cyklostezka historickou krajinou Netolicka

Popis trasy: Malá okružní trasa po památkách města Netolice má šestnáct zastávek s tabulemi, označenými znakem rožmberské růže. Panely jsou vyhotoveny v třech jazykových verzích. První zastávkou je Slovanské hradiště sv. Ján. Jedná se o archeologický park s rozhlednou a palisádou. V bývalém přemyslovském hradišti se seznámíte s tehdejším bydlením, řemesly a s objevenými archeologickými předměty. Druhým zastavením je původně gotický kostel sv. Václava s románskými prvky a s renesanční věží zvýšenou v 18. století. třetí zastávkou je děkanství se souborem pozdně klasicistních staveb a následuje stará škola v neogotickém slohu. Pátým místem je kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený ve druhé polovině 13. století, kde můžete obdivovat chrám s řezbářskými pracemi a barokní klenbu s malbami z roku okolo 1760. Dále se podíváte na solnici, barokní špýchar zrekonstruovaný v letech 1996/97 a neorenesanční radnici. Osmým zastavením okruhu je renesanční Rožmberský dům, kde sídlí muzeum a informační středisko. Následuje Hotel Beseda, barokní kašna a chrliči z roku 1677 a sousoší sv. Jana Nepomuckého na náměstí. Dvanáctou zastávkou je Měšťanský pivovar a další Ziegrosserův mlýn, Hrádek u rybníka Mnich a most se sochou sv. Jana. Dva kamenné mosty na hrázi rybníka Mnich mají historickou hodnotu. Šestnácté zastavení ukončí vaše putování a vy si pod hrází rybníka Mnich prohlédnete dva vodopády a romanticky vyhlížející uličky s lidovými stavbami.

Délka trasy: Celkem ujdete okolo tří kilometrů, trasa je vhodná i pro děti.